เกี่ยวกับเรา

S.M.T.A. Group

S.M.T.A. Group เป็นกลุ่มบริษัทที่ให้บริการและให้คำปรึกษากับลูกค้าในด้านการจัดการระบบที่เกี่ยวกับ ซอร์ฟแวร์ (SAP) ฮาร์ดแวร์และยังเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจอีกด้วย จุดมุ่งหมายทางธุรกิจของเราคือการได้เป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ S.M.T.A. Group ยังมีกลุ่มของบริษัทที่ให้บริการการท่องเที่ยวซึ่งเรามีโปรแกรมการท่องเที่ยวจำนวนมากเพื่อรองรับลูกค้าที่สนใจในเรื่องการเดินทางท่องเที่ยว
อย่างไรก็ตาม S.M.T.A. Group ยังให้ความสำคัญในเรื่องของการศึกษาของเด็กและเยาวชน ในการเพิ่มทักษะและความรู้ผ่านหนังสือและ E-book

S.M.T.A. Group มีทั้งหมด 3 ส่วนใหญดังนี้

1. Education
2. Consulting services
3. Travel service

1. Education

การศึกษาคือพื้นฐานสำคัญ ที่จะช่วยพัฒนาความรู้และความสามารถของเด็กและเยาวชน ซึ่งหนังสือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ในการเพิ่มทักษะต่างๆได้อย่างดี ดังนั้นถ้าเด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ผ่านการอ่าน และการจดจำสิ่งต่างๆในหนังสือที่มีคุณภาพ สิ่งนั้นคือการวางรากฐานของชีวิต เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะพัฒนาในขั้นต่อไป...

2. Consulting Services

กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาและบริการเฉพาะทางของเราประกอบด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มุ่งเน้นในเรื่องของการให้บริการ ให้คำปรึกษา ทางด้านซอร์ฟแวร์  ฮาร์ดแวร์ โดยมีวิธีปฏิบัติการแก้ไขปัญหาที่สุด สำหรับธุรกิจต่างๆ ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีของเราเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจได้อย่างดี
กลุ่มบริษัทเรา มีวัตถุประสงค์ในการนำความสามารถทางเทคโนโลยีมาให้บริการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพทั้งในและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ERP (SAP) คือเป้าหมายหลักในการให้บริการของเรา

Product ของเรา
• E-PR System (SAP Integration )
• Focus One ERP

กลุ่มบริษัทที่ดูแล Consulting Service ซึ่งมีทั้งหมด 4 บริษัท
• Hey-Inc Management Consulting Co., Ltd. : www.hey-inc.com
• Palm Solution Co., Ltd. : www.palm-solution.com
• I-Able Business Advisory Co., Ltd.
• Prime World Solution Co., Ltd.

3. Travel Service เที่ยวใกล้ไกล...สนุกปลอดภัย ไปกับ S.M.T Tours
บริษัททัวร์ที่มีการบริการเป็นเลิศและมีทัวร์หลากหลายให้เลือกทางบริษัทยังรับจัดทัวร์ตามที่ทุกท่านต้องการนอกจากนี้เรายังมีบริการอื่นๆ เพื่อรองรับความต้องการของทุกท่านไม่ว่าจะเป็นการจองตั๋วเครื่องบิน การจองโรงแรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ฯลฯ

Website : www.smttour.com